کنفرانس مجازی شهریور ماه

کنفرانس مجازی فروردین ماه

کنفرانس مجازی اردیبهشت ماه

کنفرانس مجازی شهریور ماه

کنفرانس مجازی اردیبهشت ماه

کنفرانس مجازی شهریور ماه

وبینار ماهانه بیماری سلیاک و آلرژی به گندم در کودکان

وبینار CASE های جالب معرفی دو بیمار با تظاهر بالینی شایع گوارشی و علل غیر گوارشی

وبینار یبوست فانکشنال در شیرخواران و کودکان و انسداد کاذب روده