1403-03-28

روز اول همایش

پانل اول

Imaging in intussusception

Challenges in Recurrent Abdominal Pain in children

پانل دوم

تشخیص و پیگیری سلیاک در کودکان

Food protein-induced allergic proctocolitis (FPIAP)

پانل سوم

Anorectal manometry in pediatrics

پانل چهارم

Upper GI Bleeding Etiology -Diagnosis

Lower Gastrointestinal bleeding in children

رویکرد بالینی به دفع خون مخفی در مدفوع

Endoscopic Gastrointestinal bleeding treatment

Polyposis syndromes in children

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *