1403-03-28

روز سوم همایش

پانل اول

Complications and Management Of Acute Liver Failure in Children

Pediatric Acute Liver Failure

Liver Transplant in Children:
Long Term Management

Overview of Inherited Disorders of Glucose and Glycogen Metabolism

پانل دوم

Tyrosinemia and follow up

Caustic (Corrosive) Ingestion Managment In Children

Management of Button Battery Ingestion

نقش اندوسکوپی در تشخیص و درمان عوارض بلع سوزاننده ها در کودکان

Cystic Fibrosis-Related Liver Disease

پانل سوم

هپاتیت دارویی

chronic hepatitis liver cancer

hepatitis C virus infection in children

HBV Management in Pediatric Age Group

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *