بیمارستان مرکز طبی کودکان، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر
محمد قریب، بخش گوارش، دفتر انجمن گوارش و کبد کودکان
تلفن
021-22257997
info (at) ispgh (dot) org
info (at) ispgh (dot) ir

دکتر منیژه خلیلی

سمت:
عضو هیئت مدیره و بازرس انجمن